25 jaar E.L.V.I.S.

1992   –    25 JAAR  bromfietsclub E.L.V.I.S.    –   2017

De vereniging is op 21 maart 1992 door een aantal vrienden opgericht als:  Eerste Liefhebbers Vereniging Italiaanse Sportbrommers, en bestaat dus 25 jaar! Vanaf de oprichting waren het uitsluitend de Italiaanse bromfiets-eigenaren die lid konden worden. De club viel ook niet Italiaanse bromfiets-eigenaren op. Om aansluiting te krijgen tot de club is de naam kort daarop gewijzigd in: Eerste Liefhebbers Vereniging Interessante Sportbrommers. 
Na 25 jaar zijn we een vereniging die nog steeds in een behoefte voorziet, ons ledental is de laatste jaren steeds gegroeid en bestaat inmiddels uit meer dan 200 leden.

This entry was posted in Nieuws & actueel. Bookmark the permalink.

Comments are closed.