Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). E.L.V.I.S. houdt zich aan deze wet en regelgeving zoals in de AVG omschreven en zet zich in voor de bescherming van de privacy van de leden en van de bezoekers van de website www.bromfietsclubelvis.nl.

E.L.V.I.S. controleert regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Wij vragen toestemming om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken en vast te leggen.
Hierbij wordt ook toestemming gevraagd om eventueel van u gemaakte foto’s te gebruiken voor publicatie op de E.L.V.I.S. website en in het E.L.V.I.S. blad.

Persoonsgegevens:
Wanneer u lid wilt worden van E.L.V.I.S. vragen we u om persoonsgegevens van u te verstrekken die wij bewaren. Dit betreft:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom E.L.V.I.S. gegevens nodig heeft:
E.L.V.I.S. verwerkt uw persoonsgegevens voor de ledenadministratie en ook om contact te kunnen opnemen met de leden die direct met de activiteiten van de vereniging te maken hebben.
Eenmaal per jaar wordt een (beknopte) ledenlijst op papier aan de geregistreerde leden verstrekt.

Hoe lang bewaart E.L.V.I.S. uw gegevens:
E.L.V.I.S. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan een jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap.

Delen met anderen:
E.L.V.I.S. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en/of bedrijven.

Beveiligen:
E.L.V.I.S. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische maatregelen om ongeoorloofd gebruik, verlies, toegang of openbaarmaking tegen te gaan.

Website www.bromfietsclubelvis.nl:
De website is uitsluitend bestemd voor informatie.
Op de website van E.L.V.I.S. vindt u informatie over onze vereniging, wie wij zijn, wat wij organiseren en wat de vereniging u kan bieden.
Van evenementen kunnen er foto’s geplaatst worden op de website waarbij leden of bezoekers herkenbaar zijn.
Er worden geen persoonsgegevens (naam, adres, telefoon, e-mailadressen) op de website gepubliceerd of opgeslagen.
We verzamelen of gebruiken geen informatie van bezoekers van de website www.bromfietsclubelvis.nl, zoals een IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Cookies:
Op de website kunnen functionele cookies worden meegezonden, dit zijn hulpmiddelen welke de site goed laten functioneren. Een cookie is een heel klein tekstbestand dat in uw browser wordt opgeslagen.
Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die de cookie heeft toegekend.
Er is een verschil tussen functionele cookies en niet-functionele cookies.
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Hiervoor hoeft u geen toestemming te geven.
Op onze website zijn onze sponsors vermeld, welke zijn te linken.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door onze sponsors.
De vereniging is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele cookies die onze sponsors op hun website kunnen gebruiken.
E.L.V.I.S. raadt u aan om het privacy-beleid van de betreffende sponsors te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het correspondentieadres of per mail aan: trudy.visser@hccnet.nl
E.L.V.I.S. zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Correspondentie met de vereniging richten aan:
E.L.V.I.S., Rietakker 10, 1723 BC  Noord-Scharwoude
el. 06-1016 2149, e-mail: secretariaat.elvisclub@gmail.com

20 mei 2018