Lid worden

E.L.V.I.S. LIDMAATSCHAP EN OVERIGE INFORMATIE
Lidmaatschapskosten per kalenderjaar:
Bij gebruik met een incasso/automatische betaling:
€ 20,00 per persoon (€ 25,00 voor 2 personen uit één gezin).
Bij betaling d.m.v. een factuur wordt € 2,00 extra in rekening gebracht,
€ 22,00 per persoon (€ 27,00 voor 2 personen uit één gezin).
Bankrekeningnr. NL23 RABO 0326 9813 06 t.n.v. E.L.V.I.S., Kastanjelaan 3A, 1722 ZT Zuid-Scharwoude.

Voor leden: deelname aan de Nieuwjaarsreceptie gratis.
Voor leden: bezoek aan de jaarlijkse E.L.V.I.S. Bromfietsshow: normale entreeprijs, met een uitzondering voor exposanten.

Ben je geïnteresseerd in onze vereniging, weet je (nog) niet of E.L.V.I.S. iets voor je is, dan nodigen we je uit om eens met een toertocht mee te rijden. Neem hiervoor contact op met onze toercoördinator Fred Swager, telefoon 06-1016 2149 en laat na afloop van de rit weten of je lid wilt worden.

Het E.L.V.I.S. Huishoudelijk Reglement is op aanvraag verkrijgbaar.
Het aftreden van Bestuursleden wordt jaarlijks bekendgemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering. Nieuw aangemelde gegadigden voor een Bestuursfunctie kunnen dan tevens worden gekozen.
Van de uit 2 personen bestaande Kascommissie dient elk jaar 1 persoon te worden vervangen. Een nieuw aangemelde gegadigde voor de commissie kan tijdens de Algemene Leden Vergadering worden gekozen.
E.L.V.I.S. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder registernr. 37080719