Lid worden en informatie

E.L.V.I.S. Lidmaatschap en overige informatie:

Gebruik voor aanmelden en overige vragen het invulformulier in het tabblad “contact”

Lid worden:

Lidmaatschapskosten per kalenderjaar:
Bij gebruik van een incasso/automatische betaling: € 20,00 per persoon.
Bij betaling d.m.v. een factuur wordt € 2,00 extra in rekening gebracht: € 22,00.
Gezinsleden wonend op hetzelfde adres betalen € 5,00 extra p.p.

E.L.V.I.S. leden zijn welkom op:
• De Nieuwjaarsreceptie met (gratis) consumpties en hapjes.
• Door leden georganiseerde toerritten, +/- 10 per jaar.
• De sleutelavond voor het verhelpen van kleine reparaties / afstelling motor e.d.
• De in november te houden praatavond met een gastspreker.
• De Algemene Leden Vergadering
Je ontvangt 4 keer per jaar het verenigingsblad. 

Bij een bezoek aan de jaarlijkse E.L.V.I.S. Bromfietsshow geldt de normale entreeprijs, met een uitzondering voor de exposanten.

Ben je geïnteresseerd in onze vereniging maar weet je (nog) niet of E.L.V.I.S. iets voor je is, dan nodigen we je uit om eens met een toertocht mee te rijden. Neem hiervoor contact op met onze toercoördinator Fred Swager, telefoon 06-1016 2149, laat na afloop weten of je lid wilt worden.

Overige informatie:  

De Algemene Leden Vergadering wordt jaarlijks in januari / februari gehouden.
Vaste items zijn o.a.:
• Financieel overzicht met kascontrole.
• Verkiezing nieuwe kascommissie, elk jaar dient 1 persoon te worden vervangen. 
• Bestuursverkiezing, het bestuur bestaat uit 7 bestuurders. Ieder jaar treed er minimaal 1  bestuurder af die herkiesbaar kan zijn, eventuele gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen worden gekozen.
• Beëindigen van het lidmaatschap dient te worden doorgegeven uiterlijk 31 december van het lopende jaar.

Het E.L.V.I.S. Huishoudelijk Regelement is op aanvraag verkrijgbaar.

E.L.V.I.S. staat ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 37080719

E.L.V.I.S. en uw privacy;
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie van toepassing. E.L.V.I.S. houdt zich aan deze wet en regelgeving zoals in de AVG omschreven en zet zich in voor de bescherming van de privacy van de leden en van de bezoekers van de website www.bromfietsclubelvis.nl.
Klik hiervoor onze privacy verklaring.

Bezoek  E.L.V.I.S. op facebook. Klik hiervoor op de button en je wordt doorgelinkt.

Bellen / e-mailen met E.L.V.I.S.:
tel. 06-1016 2149, e-mail: secretariaat.elvisclub@gmail.com

Correspondentie met de vereniging richten aan:
E.L.V.I.S.,  Rietakker 10,  1723 BC  Noord-Scharwoude